Pikdorenveld

Welkom op deze pagina ivm de verkavelingsaanvraag op de hoek van de Koningin Astridlaan en de Wilde Rozenlaan (afdeling 1, sectie B, perceel nr. 96K5)

De gemeenteraad van 2015-12-22

Dit punt is nog niet door het College van burgemeester en schepenen besproken, maar de aanvraag zal uiteraard geweigerd worden volgens de schepen van Stedenbouw (N.v.d.r.: waarom is dit dan niet duidelijk een vooraleer de procedure begon aan de eigenaars verteld geweest?)

De gemeenteraad van 2015-11-24

Op de gemeenteraad van 24 november 2015 werd dit project besproken. De burgemeester vraagt zich af waarom men die vraag heeft. Zij vraagt om te wachten tot het eind van het openbaar onderzoek (theoretisch 29 november 2015, maar in de praktijk 27) en het besluit van het College, die vervolgens zal worden genomen. Zolang het niet heeft beslist, “kunnen we niets zeggen.” Een gemeenteraadslid van de meerderheid is zelfs verbaasd dat we de moeite genomen om omwonenden te informeren: hij had ook tijdens een discussie ivm het project van de oude Post op gemeenteraad gezegd dat er geen verkeersproblemen waren op de Wezembeeklaan 🙂 .

Wij hebben ook geen info gekregen ivm compensatie die de eigenaren ontvangen zouden hebben (wat het geval is volgens stedenbouw Kraainem) of niet (volgens hun architect). Helaas is dit geen verrassing voor ons…

Het gewestplan van 1977 en de verkavelingsaanvraag van 30 oktober 2015…

Pikdorenveld_geopunt_legendeSAM_6530

De reden waarom de eigenaars toch met deze procedure zijn begonnen

De mening van een jurist van Ruimte Vlaanderen (2015-11-27)

“Het al dan niet betaald hebben van planschade kan geen invloed hebben op de mogelijke vergunbaarheid van een verkavelingsvergunning. Er kan enkel rekening gehouden worden met de decretale beoordelingsgronden“.

Het huidige mobiliteitsplan

Dit document bevat ook een aantal projecten voor het Pikdorenveld (beschikbaar op de website van de gemeente). Het dateert van 2009: wanneer komt er een update?

Volgende stappen

Ondertussen blijven wij informeren ivm de vergoeding die de eigenaren zou hebben ontvangen, indien dit het geval is. Eén ding is duidelijk: zelfs als ze niet (voldoende) werden gecompenseerd voor hun verlies, mag een eventueel juridisch vacuüm geen reden worden om landbouwgrond om te toveren tot bouwgrond. We hopen dan ook dat het College krachtig en ondubbelzinnig zal reageren: geen precedent voor de rest van het Pikdorenveld!