Opnieuw circus in de gemeenteraad: vergadering van 27 juni 2017

Met de beste wil in de wereld kan men de surrealistische wanorde van deze vergadering – de laatste voor de zomervakantie – moeilijk anders beschrijven. Luttele uren voor de vergadering vernemen de raadsleden dat 13 punten waren toegevoegd aan de agenda, allemaal zaken waarover het college geen consensus had kunnen bereiken (in dat geval moeten ze in de gemeenteraad worden behandeld). Wij mogen helaas niets zeggen over de grond van dit probleem (de collegevergaderingen zijn niet openbaar) maar wij weten wel dat dit niets te maken had met het gemeentebelang. In de zaal aangekomen blijkt dan weer dat het college in spoedvergadering de zaak heeft bijgelegd en dat de 13 punten weer van de dagorde zijn afgevoerd. Er zijn echter verschillende dagordes in omloop, de eene met, de andere zonder de bewuste 13 punten. De voorzitter kan er niet meer uit wijs en de vergadering raakt verstrikt in misverstanden. Een belachelijke vertoning. Het is moeilijk voor de oppositie om zich in deze omstandigheden positief en constructief op te stellen. Dit is een onaanvaardbare gang van zaken en de bewoners moeten weten hoe men omspringt met “hun” democratie.

Gemeentelijke documenten in het Frans: Union is niet gediend van een constructief voorstel van Kraainem-Unie

Het OCMW – belangrijke ontwikkelingen voor de gemeente

Geluidshinder op de Ring: oplossingen in het verschiet

 

Gemeentelijke documenten in het Frans: Union is niet gediend van een constructief voorstel van Kraainem-Unie
De gemeentelijke taalregisters (niet te verwarren met de nationale registers) zijn lijsten van bewoners die voor 4 jaar hun documenten in het Frans wensen te ontvangen, zonder voor ieder document een nieuwe aanvraag te moeten doen. Minister Homans heeft laatst besloten dat dit niet mag. Kraainem-Unie heeft dit punt op de agenda gezet om te zien welk beleid de gemeente hierover kan voeren. Het is een juridisch complexe materie, maar Kraainem-Unie meent dat het vandaag de dag niet meer kan om de mensen systematisch alle documenten idere keer weer in het Frans te laten aanvragen. Wij hadden gehoopt dat dit soort pesterijen inmiddels tot het verleden behoorden. Kraainem-Unie had dus een voorstel geagendeerd dat de gemeente stappen zou ondernemen om de huidige taalregisters wel degelijk voor 4 jaar te handhaven.
De leden van Union hebben evenwel unaniem gestemd om dit onderwerp niet te behandelen in de gemeenteraad. Na de vergadering hebben ze ons zonder blikken of blozen uitgelegd dat Kraainem-Unie zich niet moet bemoeien met het verdedigen van de belangen van franstalige Kraainemers, dat is de chasse gardée van Union. De zaak zal dus in het college worden behandeld, achter gesloten deuren, zonder enige input van andere partijen. Wij menen dat deze materie een debat in de gemeenteraad verdient, maar dat zou democratisch zijn, en daar houdt deze meerderheid niet van.

Het OCMW – belangrijke ontwikkelingen voor de gemeente

Steeds meer mensen vallen terug op het OCMW, ook in Kraainem. Het aantal mensen dat financiële steun aanvraagt stijgt ieder jaar. Gelukkig heeft Kraainem een efficiënte OCMW die zeer goed functioneerd.
Op de commissie Financiën van 20 juni, waarop de eerste budgetsherziening voor 2017 is besproken, zijn vragen gerezen: een aantal posten voor het OCMW waren verdwenen, en de toekomst leek alles behalve duidelijk. Wij hoopten dus meer te weten te komen op de gemeenteraad van 27 juni. Wij moesten echter vaststellen dat het agendapunt hierover op het laatste moment werd afgevoerd, kennelijk na enig bekvechten binnen de meerderheid. Het draait allemaal blijkbaar om plannen van Union om de Hoeve Van Deuren aan een projectontwikkelaar te verkopen, en niet te gebruiken voor het OCMW, terwijl dit gebouw toch ooit door de gemeente is aangekocht met de bedoeling het een sociale bestemming te geven.
Wat zit hier achter? Het past allemaal in het project om na de verkiezingen toch nog een nieuw gemeentehuis te bouwen onder de rook van SPW. Zo zouden bepaalde activiteiten van het OCMW worden verplaatst naar het huidige PWA gebouw (naast de toekomstige site), ook al is dat gebouw niet geschikt en zou dit aanzienlijke kosten met zich mee brengen.

Geluidshinder op de Ring: oplossingen in het verschiet

Geluidsoverlast komt niet alleen van vliegtuigen, ook de Ring en de E40 zorgen voor problemen. Kraainem-Unie stelt met voldoening vast dat de actie ondernomen door de vereniging W.Ring – met deelnemers uit Kraainem en Wezembeek-Oppem – wordt beloond door een toezegging voor het plaatsen van geluidsmuren op de meest lawaaierige stukken vanaf 2019.