Alle burgers zijn welkom op de volgende zitting van de gemeenteraad: dinsdag 24 oktober 2017 om 18:30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Clik hier om de dagorde te kennen.