Over Kraainem-Unie

Kraainem-Unie is een onafhankelijke meertalige burgerinitiatief dat de verstandhouding tussen de taalgemeenschappen wil bevorderen en die ijvert voor een degelijk en transparent beheer van de gemeente. Het is voor ons een absolute voorwaarde om ervoor te zorgen dat de zaken in het belang van de burger voorrang krijgen en dat er oplossingen komen voor de problemen die juist geen onderscheid maken tussen taalgemeenschappen waaronder financieel beleid, problematiek overstromingen, openbare werken, mobiliteit, milieubeleid,..

Gedurende de laatste legislatuur hebben de 4 gemeenteraadsleden van Kraainem-Unie gevochten onder meer voor een beter onderhoud en meer investeringen in wegen, fiets- en voetpaden. Hetzelfde geldt voor behoud van groene zones.
Meertalig – en niet alleen in een verkiezingsjaar – verdedigt Kraainem-Unie de faciliteiten en de bestaande rechten van allen. Communautaire vrede is een must.
Sinds 2012 is Kraainem-Unie een hecht team van gemotiveerde Kraainemnaars dat zich enkel bekommert om de levenskwaliteit van alle burgers.
Het is dankzij haar onafhankelijkheid van traditionele partijen dat Kraainem-Unie zich kan concentreren op de prioriteiten van de gemeente.

Met de verkiezingen van oktober 2018 kreeg Kraainem-Unie 32,5% van de uitgebrachte stemmen en 11 verkozenen (8 gemeenteraadsleden, 3 OCMW leden). Daarmee werden wij de grootste partij in de gemeenteraad. Wij hebben een bestuursakkoord gesloten met de enige andere meertalige fractie in Kraainem, Pro Kraainem. Dit is de basis van onze bestuursmeerderheid. Van de 6 schepenen zijn er 3 van Kraainem-Unie: Bertrand Waucquez (Burgemeester, Financiën, Bevolking, Personeel, Politie, Begraafplaatsen), Marie-France Constant (Communicatie, Sociale zaken, Nederlandstalig onderwijs, Ecologische Transitie, ICT, Burgerparticipatie), Johan Forton (Openbare werken, Mobiliteit, Patrimonium, Overstromingsproblematiek, Nederlandstalige cultuur en jeugdverenigingen). Daar Kraainem een faciliteitengemeente is zijn er 3 schepenen van de oppositie in het college, wat ons werk niet makkelijker maakt.

De VZW

  • Voorzitter: Carel Edwards
  • Vice-voorzitter: Marie-France Constant – Johan Forton
  • Secretaris: Jean Massart
  • Penningmeester: André Ivanszky
  • Gedelegeerd bestuurder : Siska Hallemeesch

Lees hier het Manifest van Kraainem-Unie.

Voorstelling in beelden

Meer video’s bekijken.