Over Kraainem-Unie

Kraainem-Unie is een onafhankelijke meertalige burgerinitiatief dat de verstandhouding tussen de taalgemeenschappen wil bevorderen en die ijvert voor een degelijk en transparent beheer van de gemeente. Het is voor ons een absolute voorwaarde om ervoor te zorgen dat de zaken in het belang van de burger voorrang krijgen en dat er oplossingen komen voor de problemen die juist geen onderscheid maken tussen taalgemeenschappen waaronder financieel beleid, problematiek overstromingen, openbare werken, mobiliteit, milieubeleid,..

Gedurende de laatste legislatuur hebben de 4 gemeenteraadsleden van Kraainem-Unie gevochten onder meer voor een beter onderhoud en meer investeringen in wegen, fiets- en voetpaden. Hetzelfde geldt voor behoud van groene zones.
Meertalig – en niet alleen in een verkiezingsjaar – verdedigt Kraainem-Unie de faciliteiten en de bestaande rechten van allen. Communautaire vrede is een must.
Sinds 2012 is Kraainem-Unie een hecht team van gemotiveerde Kraainemnaars dat zich enkel bekommert om de levenskwaliteit van alle burgers.
Het is dankzij haar onafhankelijkheid van traditionele partijen dat Kraainem-Unie zich kan concentreren op de prioriteiten van de gemeente.

Wij danken alle kiezers die ons op 14 oktober 2018 hun vertrouwen hebben geschonken. Wij zien dit als een blijk van waardering voor 6 jaar constructieve oppositie. Met 32,5% van de uitgebrachte stemmen, en 8 verkozenen, is Kraainem-Unie de grootste partij in de gemeenteraad geworden. Onze 11 mandatarissen (8 gemeenteraadsleden en 3 OCMW leden) nemen de uitdaging aan voor de vernieuwing van het bestuur waar een meerderheid van Kraainemnaars duidelijk om vraagt. Omdat wij dat moeilijk vanuit de oppositie kunnen doen hebben wij een akkoord gesloten met de Lijst van de Burgemeester (LB) om een tweetalige meerderheid te vormen in de gemeenteraad

De VZW

  • Voorzitter: Carel Edwards
  • Vice-voorzitter: Marie-France Constant – Johan Forton
  • Secretaris: Jean Massart
  • Penningmeester: André Ivanszky
  • Gedelegeerd bestuurder : Siska Hallemeesch

Lees hier het Manifest van Kraainem-Unie.

Voorstelling in beelden

Meer video’s bekijken.