Commissie omgeving

 

De vergaderingen van de commissies zijn openbaar. Volgende zitting van de commissie omgeving: 20 juni om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Agenda :

 • Goedkeuring van de notulen van 18 april 2017
 • Openbare Werken
  • werken in uitvoering: stand van zaken
  • werken nog voorzien in 2017
  • werken aan de Woluwelaan: stand van zaken
  • werkgroep overstromingen: stand van zaken
  • Coppensoord (rioleringswerken)
  • Heraanleg Koningin Astridlaan “ fietspad “: stand van zaken
 • Stedenbouw
  • nieuwe zaal PAT: stand van zaken
  • nieuwbouw Delhaize: stand van zaken (o/a: einde der werken en afwerk muren kant Bloemweidelaan)
 • Varia