Commissie Bestuur/Mobiliteit

De vergaderingen van de commissies zijn openbaar. Volgende zitting van de commissie bestuur: 13 juni om 18:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Agenda:

  • Goedkeuring notulen 16 mei 2017
  • Parkeerbeleid
  • Mobiliteitsplan – inleiding
  • Varia