Volgende gemeenteraden in 2017: 24/10, 28/11, 19/12

Open brief aan de verkozenen van Kraainem (lente 2015, alleen beschikbaar in het Frans)

    • Annulatie gemeenteraad van 24 februari 2015. Ook deze keer geen uitleg, maar een korte mail van de administratie. Waarom is dit belangrijk? Lees meer.
    • Er zijn in 2014 maar 7 vergaderingen van de gemeenteraad geweest, wettelijk moet de gemeenteraad 10 keer per jaar samenkomen! (Art. 19 van het Gemeentedecreet)
    • Annulatie gemeenteraad van 2 september 2014. Deze keer zelfs geen uitleg, maar een korte mail van de administratie “De gemeenteraadszitting die voorzien was voor 2 september 2014 zal niet doorgaan. De volgende zitting zal plaats hebben op 30 september 2014.” (ontvangen 2014-08-26 09:36). Tot hiertoe maar 4 GR in 2014, wettelijk moet de gemeenteraad ten minste tienmaal per jaar vergaderen (Art. 19 van het gemeentedecreet)…

Persbericht 2014-09-19

Update 2017-10-05 1224